HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Hiperbarik Oksijen Tedavisi ( HBOT) Nedir ?

Basınç odasında normal atmosfer basıncından daha yüksek basınçlarda aralıklı olarak %100 oksijen(O2) solutulması esasına dayanan sistemik tedavi yöntemidir. Dünya'da ilk kez 1937 yılında vurgun hastalarında uygulanmış, ülkemizde yaklaşık 30 yıldır uygulanmaktadır

Dünyamız Atmosfer denilen bir hava tabakasıyla sarılıdır ve soluduğumuz normal havada %21 oksijen(O2) , %78 nitrojen(N) ve %1 karbon dioksit(CO2) ve diğer gazlar vardır. Bu hava tabakasının bir ağırlığı vardır. Buna Atmosferik Basınç denir. Deniz seviyesinde bu basıncın bir santimetre kareye olan ağırlığı 760 milimetre bir cıva sütununun ağırlığına eşittir ve buna 1 BAR ya da 1 ATMOSFER (ATA) denir. Normal koşullarda yani 1 atmosferik basınçta, oksijen kanda bulunan ve kana rengini veren alyuvarlarla(eritrosit) birleşir ve kan dolaşımı vasıtasıyla hücrelere ulaşır ve onların faaliyetlerini sürdürmesini sağlar. Kan, kan hücreleri (alyuvar, akyuvar..vs) ve bunların içinde yüzdüğü plazma denilen bir sıvıdan oluşur. Normal koşullarda ve 1 atmosferik basınçta plazmada oksijen yok denecek kadar azdır ve oksijen alyuvarlar içinde bulunan hemoglobine bağlı olarak taşınır. Basınç altında %100 oksijen verildiğinde ise oksijen plazmada da çözünür. Kan, atardamarlar(arter) ve toplardamarlar(ven) dediğimiz bir boru sisteminde dolaşır. En küçük damarlar olan kılcal damarlarla da organizmanın en ücra köşelerine ulaşır. Kanda bulunan, al ve akyuvarların( eritrosit ve lökosit) bir çapı vardır ve çaplarından daha dar olan kılcal damarlardan geçemezler. Ayrıca herhangi bir nedenle tıkalı olan bir damardan da tıkacın ötesine geçemezler. Buna mukabil sıvı olan plazma ise her yere sızabilir. İşte Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile plazmaya geçen bol miktardaki oksijen, kanın ulaşamadığı bölgelere sızarak oradaki hücrelerin hayati faaliyetleri için gerekli olan oksijeni sağlar.

Ayrıca oksijen, mikroplarla savaşan akyuvarların(lökositlerin) gücünü artırarak bağışıklık sistemini de güçlendirmiş olur. Oksijen birçok mikrobu öldürdüğü gibi, kangrene neden olan ve sadece oksijensiz ortamlarda yaşayabilen mikropları yok eder. Oksijen antibiyotiklerin etkilerini artırır, yeni kılcal damarların oluşumunu sağlar ve zedelenmiş dokuların tamirinde rol oynayan kök hücrelerin oluşumunu tetikler. Oksijen herhangi bir nedenle meydana gelen ödemleri çözmede ve ödemlerin artmasını önlemede etkin rol oynar. İşte Hiperbarik Oksijen Tedavisi plazmayı oksijenle zenginleştirerek kanın ulaşamadığı hücrelere ulaştırır ve bu hücrelerin canlı kalmalarını sağladığı gibi oksijenin yukarıda sayılan etkilerinden de yararlanmalarını sağlar. Bu da Hiperbarik Oksijen Tedavisi' nin pek çok hastalıkta ve organizmanın gücünü artırmada kullanılmasına neden olmuştur.

Hiperbarik oksijen tedavisi tüm dünya ülkelerinde geniş çapta uygulanan yasal bir tedavi yöntemidir.

Copyrights ©2014: Hiper-B.com.tr - Özel Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi | ELKOM