TEDAVİLER

Ortopedi ve HBOT
Ortopedi ve HBOT
 • hKemik kırıklarının tedavisinde uzun süren hareketsizlik sonucu gelişen inaktivasyona bağlı dolaşım yetersizliği atrofilere sebep olur. Bu gibi durumlarda HBOT en hızlı rehabilitasyonu sağlar.
 • hProfesyonel sporcularda sıklıkla rastlanan bazen direk grafilerde atlanabilen stres kırıkları tedavisinde çok etkin bir yöntemdir.
 • hKOMPARTIMAN sendromları profilaksilerinde, Carpal tunnel, ulnar tuzak tedavisinde nörolizden sonra neovaskülerizasyona kadar olan süreçte uygulanan HBOT ile iyileşme 4-5 kat daha hızlı ve kesin olur.
 • hMandibular osteoradyonekroz tedavisinde HBOT tek etkin uygulamadır.
 • hAkut ve kronik osteomiyelit tedavisinde.
 • hEnfeksiyonun sebep olduğu ödem, bölgedeki kapiller dolaşımı engeller, ileri safhalarda fibrozis ve skar dokuları da hem kan hem de lenfatik dolaşımı bloke eder. Bu durum dolaşımı zaten travmatik nedenlerle bozulmuş olan kemiği de negatif yönde etkiler. Eğer zamanında indikasyonu koyup hasta HBOT'ye alınırsa oksijen artık eritrositlere yüklenmeden serbest molekül halinde kanda hareket ederek, eritrositlerin bile zorla geçebileceği daralmış kapiller damarlardan kolayca geçerek hücrelere ulaşır. Böylece ödem, fibrozis ve sertleşmelerin sebep olduğu dolaşım blokajlarına rağmen oksijen dokulara ulaşır ve iyileşme daha hızlı gerçekleşir.
 • hOSGOOD-SCHLATTER, PERTHES HASTALIĞI gibi kemik dolaşım yetmezliği ne bağlı hastalıklarda ya da hormonal ve inaktiviteye bağlı OSTEOPOROZLARDA klasik tedavilerin yanı sıra HBOT nin iyileşme süresini yarıdan fazla azalttığını görmekteyiz.
 • hÇocuklarda kemik gelişim bozuklukları tedavisinde: Gelişimin erken dönemlerinde geçirilen hastalıklar, mikrobik ve virutik hastalıklar D vitamini eksiklikleri çocuklarda büyüme problemlerine sebep olur. Burada epifizlerdeki osteoblastik aktivitenin normale dönmesinde yani kemik matriksinin enkondral ve intramemranöz büyüme sırasında OSTEOBLAST, kollagen ve mukopolisakkarit sentezine katılarak kemiğin büyümesini sağlar. Gelişim problemlerinde bu sentez aksar. Burada OKSİJEN in rolü büyüktür. HBOT İle serbest molekül halindeki yüksek miktardaki Oksijen problemli bölgeye ulaşarak bozulan sentezi yeniden düzene sokar. Kısaca sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan, benim çocuğun boyu uzamıyor, akranlarından kısa kaldı diye şikâyetlerle gelenlerde klasik bildiğiniz tedavi şekillerinin yanı sıra HBOT Uygulamak en doğru karardır.
 • hSUDECK atrofisi, KOMPARTMAN sendromları, TRAVMATİK VAZOSPAZM, KOZALJİ, HBOT primer indikasyonları arasındadır.
 • hCRUCH INJURY(ezilme yaralanmaları),spor travmaları tedavisi ve rehabilitasyonunda, HBOT en doğru karar olacaktır
 • hKarşılaşmalar öncesi sporcuların PERFORMANSINI en üst seviyede tutmak amacıyla gelişmiş ülkelerde HBOT rutinleşmeye başlamış olup her nedense pek bahsedilmemektedir.
 • hDİABETİK hastaların ortopedik girişimlerinde profilaktik olarak ve postoperatif HBOT, komplikasyonları önlemede tavsiye edilir.
 • hDiyabete bağlı ekstremite ülserlerinde, DİABETİK hastaların ortopedik operasyon gereksinimlerinde HBOT şarttır.
 • hİNTERVERTEBRAL DİSKİN ENFEKSİYONU, EKLEM PROTEZİNE BAĞLI ENFEKSİYON tedavisinde KEMİK GREFTLERİ uygulamalarında HBOT endikedir.
 • hMeslekleri gereği uzun süre oturarak çalışan kişilerde lokal ve sistemik dolaşım yavaşlaması sonucu kas ve sinir sistemi tam olarak beslenemez. inaktivasyona atrofilerinin yanı sıra kireçlenme dediğimiz artroz ya da bağdokusu setleşmeleri insanı ağrılarla dolu bir yaşam sürecine sokar. Buda önceleri kronik yorgunluk sendromu şeklinde başlar ve mesleki ve hayatı performans ı belirgin bir şekilde düşürür. Profilaksi ve tedavi için tavsiye edilen (ama pek uyulmayan) eksersiz, fizik tedavinin yanı sıra HBOT batı ülkelerde sıklıkla tercih edilmektedir
 • hBEL FITIĞI (Disk hernisi): Gerek konservatif gerekse operatif tedavilerinde HBOT, ağrının sebebi olan ödemin giderilmesinde güçlü bir antienflamatuar etki ile en etkin rahatlamayı sağlar.

 • Copyrights ©2014: Hiper-B.com.tr - Özel Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi | ELKOM